سيد يونس ادياني، متولد سال 1343 در رئيسكلا لفور، واقع در سوادكوهِ مازندران است. 

انديشه‌هاي ايشان در زمينه‌هاي فلسفه، حكمت و تفكر است. وي در فلسفه و عرفان شاگرد استاد علامه سيد جلال‌الدين آشتياني و عارف متأله استاد محمد باقر ساعدي خراساني است. ايشان در پايان يك دوره تحصيلي در سال‌هاي (1360 تا 1370) موفق به دريافت گواهي فلسفه و عرفان از استادان برتر عصر خود شده و يك دوره شش ساله فلسفه غرب، فلسفه علم، فلسفه ذهن و منطق رياضي را در «پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادين» گذرانده است. وي هم اكنون عضو هيأت علمي و مدير پژوهش‌هاي بنيادين حکومتی مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند.

    از ايشان تاكنون پنج تئوري به شرح ذيل انتشار يافته است:

1- تئوري فهم‌پذيري، (1387) 

2- تئوري اتاق فكر، (1384)

3- تئوري شهر انساني، (1389)

4- تئوري عدالت ذاتي، (1391)

5- تئوري حركت در فراسوي ماده، (1389

اين تئوري‌ها در مجله كيهان انديشه و نيز به كمك انتشارات نقش جهان و مهر توكل به چاپ رسيده‌اند.

 در كارنامه فكري ادياني چند ايده بنيادين نيز وجود دارد:

1- ايده فرهنگِ آموزش بيمار است، (روزنامه خراسان 1371)

2- ايده انسان سياسي، (مركز پژوهش‌ها 1394) 

3- ايده سياست‌هاي مفاهمه‌اي در فن حكمراني، (انتشارات نقش جهان، 1396)

4- ايده دانايي و ناداني، (1394) سايت adyani.ir و نيز كانال «ذهن و منطق»

5- ايده فن حكمراني (انتشارات مهر توكل) 

   اين تئوري‌ها و ايده‌ها اغلب به زبان فني نوشته شدند، اما با نگاه سقراطي و به سبك مامايي مسائل عميق و دقيق فلسفي، منطقي و حِكمي را فهم و طرح كرده‌اند.

     برخي مباحث فكري و علمي را در كنگره‌ها دنبال طرح شده و در اين ميان«حركت در فراسوي ماده، تفكري در گفتگوي تمدن‌ها، تفكري در حكمت متعاليه، اتاق فكر در صنعت و ضرورت ايجاد اتاق فكر در قواي سه‌گانه» را به شكل روشن طراحي كرده است.

    در روزنامه‌ها و سايت‌هاي مختلف چند موضوع اساسي مانند «داوري در معرفت بشري، فرهنگ آموزش بيمار است، همه مي‌مانند، زبان و گفتگوي فلاسفه و وزارت راهنماي ذهن و مغز» را طراحي و تبيين كرده است. 

    در مصاحبه‌هاي خود تلاش كرده كه «مسئله ذهن‌شناسي، هم‌انديشي با فيلسوفان، چيستي مفاهمه فلسفي، چرخش اتاق فكر در كشور، درست انديشيدن آموختني است، مسئله دانايي، باسوادي و ناداني» را در دستور تفكر قرار دهد.

   چند گروه پژوهشي در مركز پژوهش‌هاي مجلس تأسيس كردند كه عبارتند از: پژوهش‌هاي بنيادين حكومتي، پژوهش‌هاي سياست‌پژوهي، پژوهش‌هاي آينده‌پژوهي و نيز ميز كانون‌هاي تفكر.

تاكنون 18 كتاب از ايشان به نشر رسيده كه «تالار آگاهي و گواهي» جامع‌ترين اثر و «فنون حكمراني» جديد‌ترين آن است. كتاب تالار، طرحي كامل از يك دوره فلسفه فكر و «قانون‌هاي بنيادين فكر» با ارائه چند ايده بنيادين به فرهنگ فكر تبديل شده است.

 

عناوين كتب انتشار يافته:

1- تأملاتي در فلسفه اولي، انتشارات مؤسسه امامت،‌ مشهد (1372)

2- مباحثي در منطق حكومتي، انتشارات قطره، تهران (1378)

3- تفكري در فلسفه دكارت، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1379)

4- بازانديشي فلسفه كانت، انتشارات نقش جهان، تهران (1381)

5- فلسفه ذهن و معني، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1381)

6- منطق بنيادين فكر، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1383)

7- بازشناسي فلسفه ابن‌سينا،‌ انتشارات نقش جهان، ‌تهران (1384)

8- پژوهش‌هاي حكومتي،‌ انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1385)

9- تالار آگاهي و گواهي، انتشارات نقش جهان، تهران (1386)

10- رمزگشایی فلسفه هستی، انتشارات نقش جهان، تهران (1389)

11- گشايشي در جهان تفکر، انتشارات نقش جهان، تهران (1389)

12- حکومت قانون، انتشارات نقش جهان، تهران (1390)

13- اصول فكر انساني، انتشارات نقش جهان، تهران (1393)

14- قانون‌هاي بنيادين فكر، انتشارات نقش جهان، تهران (1395)

15- ايده انسان سياسي، (انتشارات نقش جهان، تهران (1386)

16- فهم حكمت انساني، (انتشارات نقش جهان، تهران (1397)

17- تفكر در فراسوي زمان، (انتشارات توكل، تهران (1397)

18- فنون حكمراني، (انتشارات توكل، تهران (1397)

 

طراحي و نظارت چهار پروژه بنيادين در مركز پژوهش‌هاي مجلس كه به صورت آثاري نفيس به چاپ رسيده‌اند. اين پژوهش‌ها عبارتند:

1- پيامبران دولتمرد، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، (1387)

2- تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي، (1394)

3- كانون‌هاي تفكر جهان، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، (1395) 

4- آينده پژوهي جهان، (مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، (1397)

پروژه «هوش مصنوعي و قانونگذاري» هم اكنون در دست انتشار است.