سيد يونس ادياني، متولد سال 1343 در لفور، واقع در سوادكوه مازندران است.

    فعاليت‌هاي فكري نگارنده در زمينه‌هاي فلسفه، عرفان و تفكر است. در فلسفه و عرفان شاگرد استاد سيد جلال‌ الدين آشتياني و استاد سيد محمد باقر ساعدي بوده كه در پايان يك دوره تحصيلي در سال‌هاي (1360 تا 1370) موفق به دريافت گواهي فلسفه و عرفان شده‌ام. در حال حاضر عضو هيأت علمي، مدير مطالعات بنيادين حکومتی و مشاور ريئس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هستم.

ارائه تئوري‌ها

1- «تئوري فهم‌پذيري، (1387)

2- تئوري اتاق فكر، (1383)

3- تئوري شهر انساني، (1389)

4- تئوري عدالت ذاتي، (1391)

5- تئوري حركت در فراسوي ماده، (1389)

اين تئوري‌ها به كمك انتشارات نقش جهان به چاپ رسيده‌اند.

    ارائه ايده‌ها

1- ايده فرهنگ آموزش بيمار است، (روزنامه خراسان 1371)

2- ايده انسان سياسي، (مركز پژوهش‌ها 1394)

3- ايده سياست‌هاي مفاهمه‌اي در فن حكمراني، (مركز پژوهش‌ها 1394)

4- ايده دانايي و ناداني، (سايت Adyani.ir 1394)

    طرح انديشه‌ها در كنگره‌ها

1- حركت در فراسوي ماده،

2- تفكري در گفتگوي تمدن‌ها،

3- تفكري در حكمت متعاليه،

4- اتاق فكر در صنعت،

5- ضرورت ايجاد اتاق فكر در قواي سه‌گانه.

  ارائه مقاله‌ در روزنامه‌ها

1- مسئله ذهن‌شناسي،

2- هم‌انديشي با فيلسوفان،

3- چيستي مفاهمه فلسفي،

4- چرخش اتاق فكر در كشور،

5- درست انديشيدن، آموختني است،

6- مسئله دانايي، باسوادي و ناداني.

 

ياداشت‌ها در سايت

اتاق فکر و اصول حاکم بر کانون‌های تفکر

پيش‌نويس سياست‌های دشوار روسی

اطاقي براي فكرسازي و فكرورزي

        از نگارنده تاكنون چهارده كتاب به نشر رسيده كه «تالار آگاهي و گواهي» جامع‌ترين اثر و «قانون‌هاي بنيادين فكر» جديد‌ترين آن است. كتاب تالار، طرحي كامل از يك دوره فلسفه فكر و قانون‌ها، با ارائه چند ايده بنيادين به فرهنگ فكر تبديل شده است.

 

كتابهاي انتشار يافته:

1- تأملاتي در فلسفه اولي، انتشارات مؤسسه امامت،‌ مشهد (1372)

2- مباحثي در منطق حكومتي، انتشارات قطره، تهران (1378)

3- تفكري در فلسفه دكارت، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1379)

4- بازانديشي فلسفه كانت، انتشارات نقش جهان، تهران (1381)

5- فلسفه ذهن و معني، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1381)

6- منطق بنيادين فكر، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1383)

7- بازشناسي فلسفه ابن‌سينا،‌ انتشارات نقش جهان، ‌تهران (1384)

8- پژوهش‌هاي حكومتي،‌ انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1385)

9- تالار آگاهي و گواهي، انتشارات نقش جهان، تهران (1386)

10- رمزگشایی فلسفه هستی، انتشارات نقش جهان (1389)

11- گشايشي در جهان تفکر، انتشارات نقش جهان (1389)

12- حکومت قانون، انتشارات نقش جهان، (1390)

13- اصول فكر انساني، انتشارات نقش جهان (1393)

14- قانون‌هاي بنيادين فكر، انتشارات نقش جهان(1395)

 

تأسيس چند گروه پژوهشي در مركز پژوهش مجلس

1- بنيادين حكومتي،

2- سياست‌پژوهي،

3- آينده‌پژوهي،

4- ميز كانون‌هاي تفكر.

 

طراحي و نظارت بر چند پروژه بنيادين

1- پيامبران دولتمرد، (1387)

2- تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي،(1394)

3- كانون‌هاي تفكر جهان، (1395)